เตื่อนการระบาดศัตรูพืชประจำปี 2561


กลุ่มอารักขาพืช ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
1 โรคเน่าต่อสัง (Akiochi)
2 โรคแอนแทรคโนส หรือโรคกุ้งแห้ง (เชื้อรา Colletotrichum ฯ)
3 เพลี้ยไฟในพริก
4 เชื้อรา (Fusarium oxysporum)
5 เพลี้ยไฟในนาข้าว

1

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล(Nilaparvata Lugens)

2

เพลี้ยไฟในนาข้าว(Stenchaetohrips biformis)

3

ด้วงเต่าแตงแดง

4

โรคน้ำค้าง(เชื้อรา Pseudoperonospora cubensis)

5

ด้วงเเรดมะพร้าว

6

โรคแคงเกอร์ (Citrys Canker)