ประชาสัมพันธ์เตือนการระบาด

1 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
2 เพลี้ยไฟในพริก
3 หนอนหัวดำมะพร้าว
4 แมลงดำหนามมะพร้าว
5 ด้วงแรดมะพร้าว
6 โรคเน่าตอซัง
7 โรคแอนแทรกโนส หรือโรคกุ้งแห้ง
8 เพลี้ยไฟในพริก
9 โรคเหี่ยวในพริก
10 เพลี้ยไฟในนาข้าว
11 โรครากเน่า มะละกอ
12 โรคแคงเกอร์มะนาว
13 โรคตายพราย โรคปานามา โรคเหี่ยวในกล้วย
14 หนอนเจาะดอกมะลิ
15 เพลี้ยไฟในนาข้าว
16 โรคเน่าเปียกหรือโรคราขนแมว
17 หนอนชอนใบส้ม
18 โรคทริสเตซ่า
19 โรคไหม้
20 โรคราน้ำค้างพืชตระกูลแตง
21 โรคราน้ำค้างในนาข้าวโพด
22 หนอนหัวดำมะพร้าว
23 แมลงดำหนอนมะพร้าว
24 ด้วงแรดมะพร้าว
25 ด้วงงวงในกล้วย
  โรคเน่าต่อสัง (Akiochi)  
  โรคแอนแทรคโนส หรือโรคกุ้งแห้ง (เชื้อรา Colletotrichum ฯ)  
  เพลี้ยไฟในพริก  
  เชื้อรา (Fusarium oxysporum)  
  เพลี้ยไฟในนาข้าว  1

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล(Nilaparvata Lugens)

2

เพลี้ยไฟในนาข้าว(Stenchaetohrips biformis)

3

ด้วงเต่าแตงแดง

4

โรคน้ำค้าง(เชื้อรา Pseudoperonospora cubensis)

5

ด้วงเเรดมะพร้าว

6

โรคแคงเกอร์ (Citrys Canker)