การจัดการองค์ความรู้ Km
     
             
   
องค์ความรู้เรื่องการทำน้ำส้มสายชูไล่แมลง
   
   
องค์ความรเรื่องการทำฮอร์โมนถั่วเขียว
   
   
องค์ความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว
   
    ยาฆ่าหย้าไร้สารพิษ (สูตรน้ำหัวผักกาด)    
   
สูตรน้ำมันชีวภาพ(สูตรเข้มข้น)
   
   
น้ำหมักผักบุ้งบำรงดิน
   
   
องค์ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยจากผักตบชวา
 
 
   
   
   
   
   
             
     
     
             
       
 
สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
หมู่ที่ 5 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-Mail : wangnoi_11@hotmail.com
29 FEBRUARY 2016
e, 20
15