นายธัญญะ หามนตรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
นางอนงค์ทิพย์   อักษรนิตย์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
  นายปราโมทย์   อรรถาเวช
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาววรัทยา เซี่ยงจ๊ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวกฤติยาพร อินทร์พงษ์นุวัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นางสาวนาริสา   ขวดหรีม
เจ้าพนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล) 
สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โทร. 035-271066
E-mail: wangnoi_11@hotmail.com